Teaching

Krajinná ekologie

(EKO/KEKO, EKO/KEKOX, EKO/XKEKO)

Výuka (zimní semestr 2017) bude probíhat v 6 výukových blocích v těchto termínech:

Přednášky: čtvrtky 21.9., 5.10., 26.10., 14.12. (16:45-20:00 na LP-2005)
Cvičení: pátky 6.10., 27.10. (8:00-11:15 na LP-2003)

Prezentace ke stažení (viz. níže) neslouží jako samostatný studijní materiál, ale jen jako ilustrace k přednáškám. Doporučuji, abyste se přednášek účastnili. Účast na cvičeních je povinná.

Přednášky

(prezentace ke stažení budou aktualizovány před každým výukovým blokem)

 • Krajinná ekologie jako vědní disciplína [PDF]
 • Krajina a její dimenze [PDF]
 • Příčiny krajinného uspořádání [PDF]
 • Data a technické nástroje pro studium krajiny (GIS, DPZ) [PDF]
 • Měření a kvantifikace krajinného uspořádání [PDF]
 • Disturbance, dynamika krajiny [PDF]
 • Organismy v krajině [PDF]
 • Modelování habitatu a distribuce druhů [PDF]
 • Obecné principy krajinné ekologie v praxi [PDF]
 • Krajinná ekologie v domácí praxi [PDF]
 • Ekosystémové služby [PDF]
 • Migrace organismů v praxi (Tomáš Krajča) [PDF]

Laboratorní cvičení

 • Kvantifikace krajinného uspořádání – instrukce [PDF], obrázky map [PDF], data [ZIP]
 • Analýza vhodnosti habitatu pro migraci velkých šelem – instrukce [PDF], data [ZIP]

Požadavky k zápočtu

 • Domácí cvičení – měřítko [PDF]
 • 2x protokol z laboratorního cvičení
 • Výtah z vědeckých článků – seznam průběžně aktualizován [PDF] (jen pro studenty EOŽP)
 • Seminární práce – vlastní téma schválené vyučujícím (jen pro studenty EOŽP)
Advertisements