Teaching

Landscape Ecology   /   Environmental Modeling in GIS

Krajinná ekologie (Landscape ecology)

(EKO/KEKO, EKO/KEKOX, EKO/XKEKO, EKO/YKEKO)
Témata
 • Krajinná ekologie jako vědní disciplína
 • Krajina a její dimenze
 • Příčiny krajinného uspořádání
 • Data a technické nástroje pro studium krajiny (GIS, DPZ)
 • Měření a kvantifikace krajinného uspořádání
 • Disturbance, dynamika krajiny
 • Organismy v krajině
 • Modelování habitatu a distribuce druhů
 • Obecné principy krajinné ekologie v praxi
 • Krajinná ekologie v domácí praxi
 • Ekosystémové služby
Laboratorní cvičení
 • Kvantifikace krajinného uspořádání
 • Analýza vhodnosti habitatu pro migraci velkých šelem

 

Environmental Modeling in GIS

(EKO/EMG)
Topics
 • GIS and environmental modeling – types of models, verification and validation
 • GIS data consideration – object vs. field view, scale and generalization, choosing a data model (vector, raster), data model conversions
 • Digital terrain analysis – DEM data, slope gradient, slope aspect, landform curvature, 3D visualization
 • Watershed systems – surface hydrology modeling, topographic moisture index, solar radiation modeling, soil erosion modeling
 • Weather and climate system – rainfall modelling using regression, ozone modeling using spatial interpolation
 • Landscape ecology – habitat suitability modeling, cost-path analysis of animal movement, land use-biodiversity relationships using spatial statistics